Programma

10.30 Inloop
   
11.00 Aftrap door dagvoorzitter Wim Daniëls
   
11.05 Animatie: Dit is Tel mee met Taal
  In deze korte animatie presenteren we de aanpak van Tel mee met Taal, delen we de eerste resultaten en vertellen we wat we in 2018 voor jouw organisatie kunnen gaan betekenen. 
   
11.10 Opening door Minister Ingrid van Engelshoven, Ministerie van OCW
  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven, opent het congres met een video waarin zij vertelt over haar ambitie om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen
   
  Inge Vossenaar, directeur bij het Ministerie van OCW en samen met haar collega’s van de ministeries van SZW en VWS verantwoordelijk voor de voortgang van het programma, verzorgt een korte inleiding.  
   
11.15 Paul Schnabel: hoogleraar, lid Eerste Kamer 
  Voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), socioloog, en lid van de Eerste Kamer Paul Schnabel zal zijn licht laten schijnen over de veranderende basisvaardigheden in de 21e eeuw
   
11.30 Première documentaire ‘Een nieuwe kans’
  In deze documentaire die speciaal voor deze conferentie is gemaakt, volgen we Biljana Zdravkova en Judith Brosens. Anderhalf jaar geleden begonnen zij aan een taalcursus: Biljana om haar zoontje te kunnen voorlezen en haar zelfvertrouwen te vergroten; Judith om haar taxipas te halen en aan de slag te gaan als vrijwilliger in het leerlingenvervoer. In deze film laten Biljana en Judith zien welke obstakels ze zijn tegengekomen en hoe ze deze, uiteindelijk, hebben overwonnen. 
Aan het einde van de film spreken Wim Daniels en Inge Vossenaar met Biljana en haar taaldocent, Ria Keijzers.  
   
11.45 Projecten voor en door laaggeletterden 
  Wat merkt een laaggeletterde zelf van zijn lage taalvaardigheid? En welke oplossing bedenk je er dan zelf voor? 100 laaggeletterden kregen deze vraag en gingen in opdracht van Tel mee met Taal, onder begeleiding van Movisie aan de slag. Vandaag presenteren zij hun eerste resultaten.
   
12.00 Machteld Huber, arts en onderzoeker bij Institute for Positive Health.
  Machteld Huber weet op innovatieve wijze de klassieke denkwijze van publieke (zorg)instellingen te doorbreken. Machteld vertelt vanuit haar brede visie op zorg hoe taal- en communicatievaardigheden van belang zijn voor het welbevinden van mensen in hun rol als werknemer, (groot)ouder, werkzoekende en andere rollen.  
   
12.20 Afsluiting Wim Daniëls
  Wim Daniëls geeft op zijn eigen kenmerkende wijze een samenvatting van het plenaire programma .
   
12.30 Lunch
   
13.30 Start deelcongressen, klik hier voor informatie
   
16.00 Netwerkborrel