Deelcongressen

Onderstaand treft u het aanbod van de deelcongressen, één van de congressen kunt u bijwonen. U wordt verzocht om twee voorkeuren aan te geven bij uw inschrijving. U wordt ingedeeld bij het congres van uw voorkeur. Mocht dat niet zo zijn, dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Side event- Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond
Wist je dat 29% van de volwassenen in Nederland beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Dit heeft een negatief effect op hun gezondheidsuitkomsten, bijvoorbeeld door het verkeerd gebruiken van medicijnen. Geletterdheid speelt hierbinnen een hele belangrijke rol. Het gaat namelijk om een mismatch tussen enerzijds de (taal)vaardigheden van patiënt en anderzijds de manier waarop wij vanuit de overheid en zorg communiceren. De oplossing moet daarom ook van beide kanten komen: het verbeteren van vaardigheden én het begrijpelijker maken van onze gezondheidscommunicatie. Hiermee gaan we tijdens deze sessie aan de slag door middel van interactieve workshops, aansprekende praktijkvoorbeelden en een aantal inspirerende sprekers waaronder huisarts Berthon Rikken en hoogleraar gezondheidsvaardigheden Jany Rademakers. Klik hier voor het programma.

Laagtaalvaardige ouders: kijken naar kansen
Ouders spelen een belangrijke rol in de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. Maar wat als ouders zélf moeite hebben met lezen en schrijven? Of niet weten hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren? Professionals – in het onderwijs, de bibliotheek of de jeugdgezondheidszorg – kunnen ouders hierbij ondersteunen. In het deelcongres ‘Laagtaalvaardige ouders: kijken naar kansen’ staat de samenwerking tussen professionals en laagtaalvaardige ouders centraal. Bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, de Hogeschool Rotterdam én laagtaalvaardige ouders zelf geven tips en voorbeelden voor een kansrijke samenwerking. Daarnaast gaan we graag met je in gesprek over je ervaringen en vragen en word je geïnformeerd over een subsidieregeling voor activiteiten gericht op laagtaalvaardige ouders.
Klik hier voor het programma.

De taal van de doelgroep: slim communiceren in het sociaal domein 
Veel gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties willen hun dienstverlening aan lager opgeleide en laaggeletterde burgers verbeteren. Effectieve dienstverlening aan laaggeletterden kan op een makkelijke en goedkope wijze, maar vraagt wel om een gedragsverandering. Want wie het gedrag van klanten positief wil beïnvloeden, kijkt ook naar zichzelf. In het deelcongres ‘de taal van de doelgroep’ laten we je zien hoe je dit kunt doen, en wat je ermee kunt bereiken. In het plenaire openingsprogramma ga je met experts uit de gedragswetenschappen in gesprek over het effect van stress, schaamte en frustratie op de doelgroep en de keuzes die zij maken. In het tweede deel van de middag vertellen koplopers namens gemeenten, schuldhulpverleningsorganisaties, woningcorporaties en re-integratiebureaus wat aandacht voor taalvaardigheid hen heeft gebracht en op welke wijze ze dit succesvol hebben aangepakt.

Taal op de werkvloer, de moeite waard! (Leerwerkloketten Taalakkoord )
Wist u dat veel ongevallen op de werkvloer ontstaan door miscommunicatie? Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid. Medewerkers met een beperkte kennis van taal kunnen uw bedrijf geld kosten en zitten vaak niet goed in hun vel. Denk daarnaast ook aan lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, en verminderde doorgroeimogelijkheden. Lage taalvaardigheid vormt uiteindelijk een financieel risico voor uw bedrijf en laat kansen voor de medewerker liggen.  Dat is wat u niet wilt. Laat u op deze middag inspireren door voorbeelden en verhalen uit de praktijk. U gaat in gesprek met collega werkgevers en krijgt op deze inspirerende middag een aantal handvatten om zelf aan de slag te gaan met Taal op de werkvloer. De moeite waard, dus! Klik hier voor het volledige programma.