Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
 
09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie/ thee 
10.00 – 10.20 Opening door Fred van der Westerlaken, voorzitter van het College van Bestuur.
Gevolgd door een korte toelichting op het programma.
10.20 – 11.00     Voorbereiding open space sessie door Jacline de Kort en de deelnemers.
11.00 – 12.30 Open Space - 1e ronde met alle deelnemers
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.00 Debat door het studenten debat team
14.00 -  15.30 Open Space - 2e ronde met alle deelnemers
15.30 - 16.00 Theater teaser door studenten
16.00 - 16.15 Afsluiting & Overdracht
16.15 - ......... Netwerkborrel en overloop naar avondprogramma

Informatie over de open Space sessies
Open your mind for excellent ideas!

Uitdaging: Hoe houden we het excellentie programma op de kaart?
 
Als projectleiders van excellentie is iedereen op zoek naar een succesvol vervolg op het Excellentieprogramma. Hoe gaan we nu verder? Hoe houden we het programma op de agenda van onze bestuurders? Hoe verbinden we de regio in het kader van kwaliteitsafspraken? 
Tijdens het Open Space Work Lab gaan we actief op zoek naar oplossingen. Jullie bepalen zelf de agenda, én het eindresultaat, door de meest relevante thema’s en ideeën te identificeren. Je neemt deel aan discussies rond thema’s die jij van belang vindt. Samen werk je in korte tijd effectief aan het uitwerken van concrete ideeën en oplossingen. Na afloop kun je zelf, binnen jouw regio, aan de slag met de conclusies.
Bedenk ter voorbereiding wat jij van belang vindt om het excellentie programma voor jouw school (of regio) op de kaart te houden en neem deze ideeën mee naar de Open Space Work Lab!